Kryteria aktywacji

Kryteria aktywacji

Plan ostrzegania o bursztynie w stanie Nowy Jork może zostać uruchomiony, gdy organ ścigania ma uzasadnione powody, by sądzić, że:

  • Doszło do uprowadzenia dziecka (poniżej 18 roku życia) oraz
  • Uważa się, że dziecku grozi poważne uszkodzenie ciała i/lub śmierć z powodu działań innej osoby lub z powodu udowodnionego stanu psychicznego lub fizycznego.

Nawet jeśli formalne kryteria aktywacji zostały spełnione, aktywacja może być niepraktyczna, jeśli dostępne informacje nie są wystarczająco szczegółowe i/lub minął dłuższy czas od zniknięcia.

Informacje dla organów ścigania:

„Uzasadniony powód, by uwierzyć” oznacza, że na podstawie relacji naocznych świadków LUB poprzez wyeliminowanie innych możliwości, dochodzenie prowadzi do przekonania, że dziecko zostało porwane.

Uprowadzenia rodzinne kwalifikują się tylko wtedy, gdy dziecko jest zagrożone działaniami uprowadzającego członka rodziny. Rozważ groźby lub użycie przemocy podczas zabierania dziecka lub historii przemocy wobec dziecka, małżonka lub partnera.

W przypadku, gdy wniosek o wydanie alertu AMBER nie spełnia kryteriów aktywacji, agencje wnioskujące są kierowane do innych zasobów śledczych policji stanowej oraz do biura informacji o zaginionych osobach (MPC) w celu wydania alertu o zaginięciu dziecka / studenta college'u.